III-та група „Слънце“

С учители: Кристина Атанасова

                     Симона Трифонова

 

Уважаеми родители,

Под ръководството на г-ца Симона Трифомова децата от група „Слънце“ на ДГ №37″Пламъче“ показаха своите знания за геометричните фигури в обучаваща ситуация по математика:

 

2020-11-24 / 21:01:46

************************************************************************************