II-ра група „Теменужка“

 

Уважаеми родители,

Под наслов:“Да опазим живота си и този на другите около нас!“- Децата от група „Теменужка“ на ДГ №37″Пламъче“, показаха в планирани ситуации по БДП, своите нови знания, затвърдиха вече наученото и изпробваха практически, наученото до момента.

2020-11-13 / 15:50:07

************************************************************************************