II-ра група „Теменужка“

С учители: Старши учител Любомирка Димитрова

       Старши учител Петя Георгиева

 

С най-нежните думи и най-хубавото име теб наричам МАМО!

Група Теменужка, поздравява своите майки с танц“Слънца“.

2021-03-08 / 10:02:23

************************************************************************************