II-ра група „Теменужка“

С учители: Старши учител Любомирка Димитрова

       Старши учител Петя Георгиева

************************************************************************************

Днес (20/10/2020 год.) децата от група „Теменужка“ посрещнаха царицата Есен.

 

 

2020-10-20 / 10:48:23

************************************************************************************