I-ва група „Роза“

С учители: ___________________

                     Татяна Янколовска

************************************************************************************

Днес (20/10/2020 год.) децата от група „Роза“ посрещнаха царицата Есен.

 

    

2020-10-20 / 10:38:30

************************************************************************************