Знаем правилата!

С гатанки и отговори на въпроси, свързани с безопасността на пътя премина викторина „Аз съм вече по-голям и правилата знам“. Трите отбора от деца от ІV подготвителна група „Теменужка“ показаха знания и бързина в оспорвани състезателни игри.

                        „На улицата се спазват правила“ – ІІ група „Калинка“

„Внимание, улица!“ – ІV подготвителна група „Тенемужка“