Знаем правилата!

 

„29 юни – Ден на безопасността на движението по пътищата“

Децата от ДГ „Пламъче“ отбелязаха този ден с беседа по темата, рисунки, апликации, припомниха си правилата и играха на забавни игри.
   
     
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

I-ва гр.“Теменужка“

……………………………………………………………

II-ра гр.“Слънце“

                       

 

 

 

 

 

 

 

………………………………

III-та гр.“Калинка“

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

Подвижни игри по БДП в III-та група „Калинка“

   

=========================================================

В седмицата за „Възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия“ децата от ДГ „Пламъче“ си припомниха правилата за движение чрез презентации, срещнаха се с полицай, направиха изложба от рисунки, упражняваха се да пресичат на мобилната площадка.

В края на тази седмица те осъзнаха колко жизненоважно е да се съобразяват с правилата за движение и обещаха да ги спазват стриктно!

 

     

……………………………………………………………………………………………………………………..

=======================================================================

На 5 ноември 2019г. в ДГ „Пламъче“се проведе среща с представител на пътна полиция, който запозна децата с основните правила за движение по пътищата, демонстрира как борави пътния полицай с  палка и белезници. Представи на  децата  основните изисквания и важни правила при движение на деца на пътя.

Децата от своя страна показаха своите знания в тази област и поднесоха стихчета, гатанки и песни.

В края на срещата обещаха и за в бъдеще да спазват правилата за движение по пътищата!

   

==============================================================

С изложба от детски рисунки на тема „Пази семейството си на пътя“ и чрез символа с ръце „Нула“ деца и учители от ДГ №37 „Пламъче“ подкрепиха ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН БЕЗ ЗАГИНАЛИ НА ПЪТЯ – 26.09.2019г. EDWARD 

********************************************************

Децата от І група „Слънце“ посетиха салона по БДП. Запознаха се с пътни знаци и светлинните сигнали на светофара. Учиха правилата за пресичане на улица по пешеходна пътека с помощта на упражнения на мобилната пътна площадка за работа по БДП.

С гатанки и отговори на въпроси, свързани с безопасността на пътя премина викторина „Аз съм вече по-голям и правилата знам“. Трите отбора от деца от ІV подготвителна група „Теменужка“ показаха знания и бързина в оспорвани състезателни игри.

                        „На улицата се спазват правила“ – ІІ група „Калинка“

„Внимание, улица!“ – ІV подготвителна група „Тенемужка“