Обяви и Съобщения относно Прием 2020/21 год.

ГРАФИК

ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦАТА

ОТ ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА“РОЗА“

В деня :/ 15.09.2020г./ – ще постъпят децата с номер на заявление:

№ G1878

№G 2179

№G 262

№ 639

№ G721

В деня :/ 17.09.2020 год./ – ще постъпят децата с номер на заявление:

№ G 2159

№ G 571

№ 625

№ G 1552

№ G 351

В деня :/ 21.09.2020 год./ – ще постъпят децата с номер на заявление:

№ G 895

№ G 531

№ G 1696

№ G 757

№ G 2191

В деня :/ 23.09.2020г./ – ще постъпят децата с номер на заявление:

№ G 1410

№ G 1445

№ G 719

№ G 1528

№ G1184

В деня :/ 28.09.2020г./ – ще постъпят децата с номер на заявление:

№ G1357

№ G1192

№ 629

№ 630

№623

В деня :/ 30.09.2020г./ – ще постъпят децата с номер на заявление:

№628

№625

№627

№G 829

№ 662

Директор: Галина Райкова

Директор на ДГ 37 „Пламъче“ – гр.Варна

2020-08-27 / 14:40:00

************************************************************************************