I-ва група „Теменужка“ за учебната 2019/2020 година

                           С учители: Старши учител Любомирка Димитрова

                                                   Старши учител Петя Георгиева

Коледни искри

               „Грижа за птиците през зимата“                         

==========================================================

Среща-беседа  с пътен  полицай

……………………………………………………………………………………….

 „31 октомври – Международен ден на Черно море“

 

……………………………………………………………………………………………………………….

Есен в група „Теменужка“