I-ва група „Теменужка“ за учебната 2019/2020 година

……………………………………………………………………………………….

 „31 октомври – Международен ден на Черно море“

 

……………………………………………………………………………………………………………….

Есен в група „Теменужка“