Нашите успехи

В навечерието  на Деня на народните будители  2018г.
се състоя връчване на  Общинско отличие за млад учител на 
Кристина Неделчева Петрова – Атанасова – учител в  ДГ№37 „Пламъче“ – за мотивиран старт в учителската професия.
******************************************************************
Участие на Филиз Шефкедова и Калоян Краев от ІV ПГ „Теменужка“ и
Евгения Дянкова от ІІІ ПГ „Роза“в конкурс за детска рисунка
„Да спасим Черно море от замърсяване с отпадъци“
*  *  *
Завоювано второ място от
Симона Петкова от  ІІІ ПГрупа „Роза“
в конкурс „Малка Мис България 2018“
„Малката Мис България“ – Варна 2018г. 
Симона Петкова – от ІІ група при ДГ „Пламъче“
се представи с „Песен за Варна“ в ГРАНД МОЛ – Варна
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Конкурс за детска рисунка „Мои буквички вълшебни“ 
Грамота за оригиналност – Дария Петрова от  ІІ група „Роза“, ДГ „Пламъче“
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Конкурс за детска рисунка „Мои буквички вълшебни“ 
І-ва награда – Аделина Димитрова от  ІІ група „Роза“, ДГ „Пламъче“
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Конкурс „Децата на Владиславово рисуват“
І-ва награда Константин Славов – ІV б група „Слънце“
Поощрителна награда Памела Чернилова – ІV б група „Слънце“

……………………………………………………………………………………………………………………………..