Народни инструменти

На 31.10.2016г. в ДГ №37 „Пламъче“
със своите народните инструменти,
бяха на  гости ученици
от ОУ „Антон Страшимиров“,
 които запознаха децата
с  музикалните инструменти
гайда, кавал, гъдулка и тъпан