Улицата има своите правила

Децата са активни участници в движението и отговорност за тяхната безопасност на улицата носим всички ние – родители, учители и водачи.
От 2003г. обучението по безопасност на движението по пътищата е неделима част от учебно-възпитателния процес в детската градина. За да се формират умения и навици у децата да участват в безопасно движение по улиците, трябва от най-ранна възраст да бъдат запознати с основните правила за движение на пешеходците.
В IV „Б“ подготвителна група „Пчеличка“ работим последователно за изграждане на пътна култура у децата, чрез различни обучаващи и практически ситуации съобразени с възрастта им.
   
В ДГ № 37 „Пламъче“
бе направена изложба на тема:
„Улицата има своите правила“
по повод Световния ден на възпоменание
жертвите от пътнотранспортни произшествия
20.11.2016г.