Движа се безопасно

На 30.11.2016г в ДГ №37 „Пламъче“
се проведе среща с участието
на служители от МВР –
сектор „Пътна полиция“ – Варна
мл. инспектор Мая Василева
и мл. ПИ Панайот Панайотов от район 17 гр. Варна
с тематична беседа
„Децата и безопасността
на движението по пътищата“.
Децата от
ПГ „Пчеличка“ и „Ябълка“
показаха на практика чрез игри,
усвоените знания  в ситуациите
по Безопасно движение по пътищата.