Беседа „Устната хигиена“

Днес 07.11.2017г в ДГ Пламъче с 3 и 4а,б групи се проведе беседа на тема Устната хигиена, с участието на мед. сестра Гатева. Беше представена презентация „Зъбите и грижите за тях “ от 3 група, дидактични игри, стихчета, гатанки и песни.