Благотворителна кампания „Да помогне на Диана“

Деца, учители и помощник възпитатели от ДГ „Пламъче“ посетиха Планетариума в Благотворителна кампания „Да помогнем на Диана“

Снимка на Alex Dimi.