Четвърта „Б“ ПГ – „Пчеличка“

„Движа се безопасно“
Децата са активни участници в движението и отговорност за тяхната безопасност на улицата носим всички ние – родители, учители и водачи.
От 2003г. обучението по безопасност на движението по пътищата
е неделима част от учебно-възпитателния процес в детската градина.
За да се формират умения и навици у децата да участват в безопасно движение по улиците, трябва от най-ранна възраст да бъдат запознати с основните правила за движение на пешеходците.
В IV „Б“ подготвителна група „Пчеличка“
работим последователно за изграждане на пътна култура у децата,
чрез различни обучаващи и практически ситуации съобразени с възрастта им .
 
Децата от подготвителна група „Пчеличка“
поздравиха своите майки и баби
за Международния ден на жената – 8-ми март
и ги заредиха с много положителни емоции.
В навечерието на 3-ти март –
Националния празник на България –
децата от IV „Б“ група „Пчеличка“ изнесоха пред родителите си
и пред децата от ДГ№37 „Пламъче“ поетичен рецитал,
посветен на Левски, Ботев и всички герои загинали за
свободата на Отечеството ни.

Трети март!
Преславен ден!
Празник скъп на свободата!
Нека погледи сведем,
и целунем знамената!
Стари бойни знамена
на хайдушките дружини.
Водили са не една
битка в робските години!
Днес, стаили огнен дъх
път поемат знамената.
Към най-българският връх,
Шипка – връх на свободата!
  На 7.11.2016 г. децата от IV „Б“ група „Пчеличка“,
заедно с всички деца от ДГ№37 „Пламъче“
с песни и весели игри посрещнаха Есента
 На 15.09.2016 г. в ДГ №37 „Пламъче“с тържество,
в което участваха и децата от IV „Б“ група „Пчеличка“,
беше открита новата 2016/2017 учебна година.